PTA dla osób z anafilaksją

Polskie Towarzystwo Alergologiczne prowadzi działania na rzecz dzieci zagrożonych wstrząsem anafilaktycznym.

Od 2016 roku prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczące wyposażenia placówek oświatowych w adrenalinę oraz odpowiedniego przeszkolenia personelu w zakresie pomocy dziecku zagrożonemu wstrząsem anafilaktycznym.

Odbyliśmy szereg spotkań z reprezentantami tych instytucji przedstawiając zagrożenia związane z anafilaksją, a przede wszystkim prezentując światowe rozwiązania opieki instytucjonalnej nad osobami, które mogą doświadczyć wstrząsu.

Opiniowaliśmy szereg projektów ustaw i rozporządzeń dot. ochrony życia i zdrowia dzieci, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo alergologiczne.

Działania w tej kwestii kierujemy również bezpośrednio do pacjentów:

  • przygotowaliśmy jaskrawożółte opaski z wyraźnym napisem MAM ANAFILAKSJĘ, które dystrybuowali lekarze wśród swoich pacjentów,

  • dystrybuujemy plakaty postępowania przy wstrząsie anafilaktycznym skierowanych do pacjentów: Pakat_a2_anafilaksja.pdf
  • w trakcie jesieni 2019 roku nasze Towarzystwo zorganizowało akcję „Anafilaksja w szkole”, w której Członkowie PTA przeprowadzali szkolenia dla personelu placówek edukacyjnych nt. postępowania z dzieckiem zagrożonym anafilaksją oraz pomocy przy wstrząsie anafilaktycznym. W trakcie szkoleń jako pomoce naukowe wykorzystywano trainery EpiPenu, opaski „Mam anafilaksję”, plakaty o anafilaksji. W programie wzięło udział kilkanaście placówek – szkół podstawowych oraz przedszkoli, zaś w jego trakcie przeszkolono kilkaset osób. Ze względu na pandemię akcja została zawieszona,
  • przeprowadziliśmy kampanię medialną poświęconą wstrząsowi anafilaktycznemu – eksperci PTA udzielili kilkudziesięciu wywiadów i porad dot. anafilaksji – materiały kampanii można pobrać na stronie:  https://www.pta.med.pl/waw-2021/

Wywiady z ekspertami PTA – prof. Z. Bartuzi i prof. B. Samolińskim na temat alergii pokarmowej i anafilaksji

Prof. Z. Bartuzi

Prof. B. Samoliński