LP Nazwa Adres
1.

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

2.

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
3.

Klinika Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
4.

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
5.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

6.

Zakład Alergologii Klinicznej PUM; Poradnia Alergologiczna SPSK2 w Szczecinie

ul. Powstańców Wlkp.72, 70-111 Szczecin
7.

Klinika Immunologii i Alergii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, Łódź 92-213

8.

Szpital Dziecięcy Polanki im Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

9.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

ul Skłodowska-Curie 66, 50-367 Wrocław

10.

Klinka Pulmunologii i Alergologii

ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

11.

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

12.

Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii USD

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

13.

Klinika Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa

14.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole

15.

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

16.

Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

17.

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku

ul. Świętokrzyska 4, 80-180 Gdańsk

18.

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowy Instytut Medyczny

ul Szaserów 128, 04-141 Warszawa
19.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Rafała w Czerwonej Górze Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
20.

Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi WWCiT im. Kopernika w Łodzi

ul. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
21.

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz