Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło patronatem aplikację AstmaBox, zawierającą informacje, które wspierają proces diagnostyczno-terapeutyczny u pacjentów z ciężką astmą.

Dzięki niej możliwy jest szybki dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych w procesie kwalifikacji pacjenta do leczenia w ramach Programu Lekowego*, takich jak.:

  • Skale diagnostyczne
  • Kalkulatory medyczne
  • Program lekowy leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (B.44)
  • Aktualne wytyczne GINA
  • Aktualna lista ośrodków realizujących Program Lekowy B.44
  • Porównywarka Charakterystyk Produktów Leczniczych będących w Programie Lekowym B.44

Narzędzie jest bezpłatne, a jego dodatkowym atutem jest możliwość zapisywania wyników kalkulacji oraz listy spełnionych kryteriów kwalifikacji do leczenia w przejrzystej formie elektronicznej, gotowej do wydruku.

Aplikację można pobrać z Google Play lub z App Store oraz za pomocą QR kodów:

Aplikacja powstała dzięki wsparciu firmy AstraZeneca.

* Program lekowy leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (B.44)

Aplikacja dedykowana dla Państwa lekarzy.