Fundacja Allergia, z którą współpracujemy przy temacie anafilaksji w placówkach edukacyjnych, przygotowała materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli dot. postępowania z dzieckiem zagrożonym anafilaksją i w ogóle alergiami w szkole/przedszkolu:

  1. plakat przedstawiający schemat udzielania pierwszej pomocy i podania adrenaliny w przypadku wystąpienia anafilaksji
  2. kilkustronicowy instruktaż udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem różnych przypadków, takich jak: utrata przytomności czy trudności w oddychaniu
  3. album ze zdjęciami najczęściej występujących objawów skórnych anafilaksji
  4. karta dziecka z alergiami – dokument zawierający podstawowe informacje o stanie zdrowia dziecka, który należy przekazać zespołowi ratownictwa medycznego w przypadku wezwania karetki pogotowia ratunkowego
  5. opracowany przy wsparciu psycholożki scenariusz do przeprowadzenia otwartej i asertywnej rozmowy o prawach i potrzebach dziecka z silnymi alergiami przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i możliwości nauczycieli i dyrekcji
  6. wymagany przepisami prawa formularz wniosku rodziców o podanie leków i zgoda nauczycieli wraz z odpowiednimi zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

Dodatkowo zamieszczamy stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego a poniżej filmik instruktażowy podawania adrenaliny w przypadku wstrząsu anafilaktycznego.

Zachęcamy do udostępniania materiałów!