Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta” to efekt złożonego projektu badawczego zrealizowanego przez Koalicję na rzecz Leczenia Astmy, która jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jego celem było zdiagnozowanie deficytów z jakimi mierzą się chorzy na astmę ciężką oraz wywołanie zarówno w przestrzeni publicznej jak i wśród decydentów dyskusji na temat możliwości poprawienia jakości leczenia oraz opieki nad tą grupą chorych.

W badaniu udział wzięło 12 pacjentów, którzy dzięki swojej otwartości i zaangażowaniu w projekt, dzielą się swoimi obawami, nadziejami i problemami z jakimi mierzą się każdego dnia.

Dzięki analizie wypowiedzi przeprowadzonej przez dr Dominikę Łęcką, socjolożkę zdrowia, zaadresowane zostały postulaty do konkretnych grup społecznych (organizacje i stowarzyszenia lekarskie, organizacje i stowarzyszenia zrzeszające pacjentów), decydentów (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz mediów. Opiekę merytoryczną – strona medyczna – nad raportem objął dr Piotr Dąbrowiecki.

Jako Polskie Towarzystwo Alergologiczne jesteśmy przekonani, że raport jaki oddajemy w Państwa ręce jest mocnym punktem wyjścia do uruchomienia dyskusji mającej na celu usprawnienie systemu edukacji, ochrony zdrowia oraz dostępnych w Polsce ścieżek leczenia astmy ciężkiej.