“Choroby rzadkie”

Wraz z prenumeratą online Dziennika Gazety Prawnej ukazała się kampania edukacyjna pt. „Choroby Rzadkie”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Publikacja jest zwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich przypadającego na ostatni dzień lutego i stanowi kompendium wiedzy na temat wciąż mało znanych i przeważnie pomijanych przez system, rzadkich schorzeniach. Priorytetowym celem kampanii jest budowanie społecznej świadomości w zakresie wiedzy, dotyczącej schorzeń rzadkich oraz zmiana sytuacji pacjentów. W publikacji poruszone zostały tematy problematycznej diagnostyki, dostępnych terapii w Polsce, przedstawiono sylwetki pacjentów mierzących się z daną chorobą rzadką, zwracając szczególną uwagę na jej aspekt społeczny. Stawiamy na rzetelny przekaz, dlatego treści w wydaniu stanowią wypowiedzi wybitnych ekspertów.

Szczególnie zachęcamy do lektury materiału na temat wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE), który powstał przy współpracy z dr Tomaszem Matuszewskim – Przewodniczącym Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioworuchowego PTA.

Zapraszamy do lektury kampanii „Choroby Rzadkie”

Udostępnij...